Κάθετα στορ

        

                                 

 

                                                                          

 
 
Από ύφασμα - P V C - Αλουμίνιο

Πλάτος φύλλου           89mm & 127mm