Βενετικά στορ

                                                                 Αλουμινίου

                                                                                 

                                                                                    

Πλάτος φύλλου          15mm, 25mm, 35mm & 50mm
Χειροκίνητα
Ηλεκτροκίνητα              ■ με ασύρματο πολυκάναλο τηλεκοντρόλ
                                         ■ με ασύρματο χρονοδιακόπτη 
                                         ■  με ενσύρματο διακόπτη
Ειδικές εφαρμογές      τοποθετήσεις σε διάκενο διπλών τζαμιών, 
                                         σε κουφώματα με πλαϊνούς οδηγούς, κ.λ.π.