Στέγαστρα  parking αυτοκινήτων

¨       30 m μήκος (6 τεμάχια Χ 5 m) X 4,5 m πλάτος Χ 2,5 m ύψος

¨       Πλήρως γαλβανισμένη κατασκευή εν θερμώ.

¨       5ετής εγγύηση για όλα τα μεταλλικά μέρη

¨       Χάλυβας ποιότητας Fe 360 και σκυρόδερμα ποιότητος  C16/20

¨       Όλα τα μεταλλικά μέρη έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001.

¨       Πολυεστερικό διάτρητο κάλυμμα ισχυρής αντοχής επιχρισμένο με PVC με απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας κατά 95% και UV ακτινοβολίας κατά 97% 8ετούς εγγύησης.

¨       Η κατασκευή πληροί με επάρκεια όλους τους ελέγχους αντοχής που έγιναν με την χρήση του προγράμματος PROKON SOFTWARE CONSULTANS LTD (UK)

¨       Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικού κρυφού φωτισμού

¨       Πανεύκολη μετεγκατάσταση