Κουρτίνες Plisse

                                                             

 
 

 

 

 
Χειροκίνητες
Υφάσματα                    πλαστικοποιημένα απλά   
                                         ■ συσκοτίσεως
 

Ειδικές εφαρμογές      κάλυψη καθέτων, οριζοντίων και επικλινών επιφανειών