Κινητές & σταθερές

                                                         περσίδες αλουμινίου

 

 

 

■        Πλάτος περσιδών από 10cm έως 60cm